ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ....

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

อ่านต่อ....

คุณครูมนสิชา วัทโล รับเกียรติบัตรในวันวิสาชบูชา2561

คุณครูมนสิชา วัทโล รับเกียรติบัตรในวันวิสาชบูชา2561

อ่านต่อ....

คุณครูแสงจันทร์ ธนัตถ์กุล ร่วมอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คุณครูแสงจันทร์ ธนัตถ์กุล ร่วมอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษาไทย

ทปอ.รายงานการรับ TCAS รอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว

ทปอ.รายงานการรับ TCAS รอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว มีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 58,075ราย รวมการรับสมัครทั้ง 3 ...

อ่านต่อ....

วีดีโอ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

×