ครูปฐมวัย

วันที่ 06 ส.ค. 2563

ครูปฐมวัย


นางพิมลรัตน์ วันลา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยน.ส.ดวงกมล จรัลอารีกุล
ผู้ช่วยฝ่ายปฐมวัย
 

               
       น.ส.นารีรัตน์ ปันนา                  น.ส.ดวงกมล จรัลอารีกุล                 นางพิมลรัตน์ วันลา
      ครูประจำชั้นอนุบาล 1                 ครูประจำชั้นอนุบาล 2                  ครูประจำชั้นอนุบาล 3

                  
       น.ส.ชลธิดา กุนการิน                  น.ส.เมทินี เสมอเชื้อ                  น.ส.นูรียะฮ์ บินอับดุลลอฮ์
              ครูผู้ช่วย                                  ครูผู้ช่วย                                   ครูผู้ช่วย 
               
  น.ส.ฮาบีบะฮ์ บินอับดุลลอฮ์                 น.ส.วิลาวัณย์ ชุ่มใจ                 
              ครูผู้ช่วย                                  ครูผู้ช่วย