Summer Class room

ผู้เข้าชม : 153
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 Fitness is Happiness Fitness is Happiness
กิจกรรมตลาดนัดชมรม จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานที่สร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน