โรงเรียนสันติศึกษา

การติดตามและประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 83
**วันที่ 16 มีนาคม 2563** ทางโรงเรียนได้มีการอบรมเรื่อง " การติดตามและประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 " โดยมี ศน.รัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ มาติดตามและประเมินผลวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 Fitness is Happiness Fitness is Happiness