โรงเรียนสันติศึกษา

สานสายใยสายสัมพันธ์โรงเรียนสันติศึกษา

วันที่ 19 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 88
**19 มีนาคม 2563** ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม "สานสายใยสายสัมพันธ์โรงเรียนสันติศึกษา" เพื่ออำลาครูทั้ง 4 ท่านได้แก่ ครู จิตรา กวินกุล , ครูมนสิชา วัทโล ,ครูสุวิตา แก้วสด และครูไพรวัลย์ จันทร์จร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 Fitness is Happiness Fitness is Happiness