โรงเรียนสันติศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบO-NET ปีการศึกษา2562

วันที่ 01 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 93

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสันติศึกษา
ที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562
**วิชาภาษาอังกฤษ ระดับคะแนนดีเยี่ยม-ดีมาก
**วิชาภาษาไทย ระดับคะแนนดีมาก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 Fitness is Happiness Fitness is Happiness