โรงเรียนสันติศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบO-NET ปีการศึกษา2562

วันที่ 01 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 75

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสันติศึกษา
ที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 
**วิชาภาษาไทย ระดับคะแนนดีมาก
**วิชาคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนดีมาก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561 โรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 Fitness is Happiness Fitness is Happiness