บุคลากรโรงเรียนสันติศึกษาเข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ผู้เข้าชม : 95
23 - 24 ธันวาคม 2560 คุณครูระดับปฐมวัย และครูณัฐนรี เข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่หอประชุมเทศบาล ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง