คณะครูแผนกปฐมวัย เป็นตัวแทนผู้บริหารและ ครู โรงเรียนสันติศึกษา มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการปันน้ำใจสู่น้องบนดอย ครั้งที่ 2

ผู้เข้าชม : 102
29 ธันวาคม 2560
คณะครูแผนกปฐมวัย เป็นตัวแทนผู้บริหารและ ครู เดินทางไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการปันน้ำใจสู่น้องบนดอย ครั้งที่ 2
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง