ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นนทพร นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับราวัลเยาวชนดีเด่น

ผู้เข้าชม : 67
ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติศึกษา ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นนทพร นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับราวัลเยาวชนดีเด่น จากเทศบาลนครเชียงใหม่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง