กิจกรรมตลาดนัดชมรม

ผู้เข้าชม : 140
กิจกรรมตลาดนัดชมรม จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานที่สร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง