โรงเรียนสันติศึกษา

เลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 167
โรงเรียนสันติศึกษา จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง