โรงเรียนสันติศึกษา

คณะครู ร.ร.สันติศึกษาร่วมงานสถานบันขงจื่อและวันไหว้พระจันทร์

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 164
คณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสถาบันขงจื่อและวันไหว้พระจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง