คณะครู ร.ร.สันติศึกษาร่วมงานสถานบันขงจื่อและวันไหว้พระจันทร์

ผู้เข้าชม : 108
คณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสถาบันขงจื่อและวันไหว้พระจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง