สมัครเรียน

วันที่ 25 ม.ค. 2564

สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครเรียนตามลิงค์นี้ 
https://forms.gle/NHEsqos6MVgoC8eU8<-- เท่านั้นตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนสามารถดูผ่านทางลิงค์
 
https://docs.google.com/document/d/12REshr3sbiDZlYJWCm7tC4MwXHmLBELmovmZ22m5JtA/edit?usp=sharing--------------------------------------------------------------------------------------------

----------- ไม่สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ ----------
!! เนื่องจากระบบขัดข้อง

 

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน